Kernboodschap opvang Oekraïners De Held III

Waar het ons om gaat is de veiligheid van onze kinderen! Die komt in het geding door de plannen van de Gemeente Groningen.

Allereerst is het goed om te weten dat wij als omwonenden ook vinden dat de vluchtelingen uit Oekraïne goed opgevangen moeten gaan worden! We zijn echter zeer bezorgd over de mogelijke consequenties van de gekozen vorm en het risico vanwege latere bewoning door de meest uiteenlopende doelgroepen welke in aanmerking komen voor noodopvang. Dat zijn niet alleen gescheiden gezinnen of studenten, maar dat kunnen ook mensen betreffen met een veel zwaardere achterliggende en uiteenlopende problematiek. Een dergelijke noodopvang willen realiseren notabene pal naast een basisschool met 450 kinderen en tevens op een plek waar veel kinderen uit beide wijken (de Held en Gravenburg) spelen en samenkomen is wat ons betreft geen optie!

Als omwonenden worden we door de gemeente niet betrokken bij het besluit en de concrete plannen. Ondanks meerdere toezeggingen van wethouder Isabelle Diks is er nog geen contact gelegd voor een gesprek. Als omwonenden voelen we ons hierdoor in ons hemd gezet. We roepen de betrokken wethouder(s) en ambtenaren alsnog dringend op met ons in contact te treden. Dit kan kan door een mail te sturen naar  info@gravenburgers.nl. Omdat we geen constructieve dialoog kunnen krijgen verenigen we ons en onderzoeken we op welke wijze we dit onvoldoende doordachte plan van de gemeente tegen kunnen houden.

Deel jij onze zorgen ook en wil je je bij ons aansluiten mail dan naar info@gravenburgers.nl. Wil je op de hoogte blijven like dan de Gravenburgers Facebookpagina: https://www.facebook.com/Gravenburgers of bezoek www.gravenburgers.nl voor meer achtergronden.

Hieronder lichten we ons statement verder toe!

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Groningen heeft zonder instemming van de Gemeenteraad en zonder consultatie van omwonenden, op dinsdag 25 mei (overigens een niet bestaande datum) besloten tot realisatie van een containerpark met 100 containers waarin 200 mensen gehuisvest kunnen worden in de nog te bouwen nieuwbouwwijk De Held III (De Heldin), grenzend aan de wijk Gravenburg (zuidelijk deel).

Zodra de Oekraïense vluchtelingen weer naar huis gaan, kunnen de containers tot zeker 5 jaar gebruikt worden voor bewoning door andere groepen. De gemeente verkoopt dit besluit aan omwonenden en in de media daarbij tevens als een kans voor gescheiden ouders met kinderen of studenten. Er komt zelfs een prachtige Oekraïense vrouwennaam voor de aan te leggen straat.

Uit navraag bij de projectleider, projectsecretaris en de plaatsvervangend wethouder Philip Broeksma blijkt dat vooraf niet kan worden uitgesloten dat ook groepen mensen met een veel zwaardere achterliggende en uiteenlopende problematiek worden geplaatst. Daarnaast wordt op voorhand niet uitgesloten dat deze periode van 5 jaar nog eens wordt verlengd met nog eens 5 (of meer) jaren.

De gevolgen van dit plan zijn fors voor zowel de vluchtelingen, de 450 basisschool leerlingen en alle omwonenden.

Oekraïners welkom!
Oorlog voorbij, veld weer vrij!
Kinderen veilig en vrij spelen!
Geen paard van Troje!

GRAVENBURGERS

> INFO@GRAVENBURGERS.NL
> 06 49 94 00 00

SOCIAL MEDIA