Slecht voor de Oekraïense vluchtelingen: er zijn geen voorzieningen
De wijk Gravenburg heeft al jaren te kampen met een groot gebrek aan voorzieningen, dit remt de gewenste integratie in de wijk. Gravenburg kent enkel een grote basisschool, kinderopvang en een paar kleine speeltuinen en 1 voetbalveldje is in Gravenburg te vinden. Het gebrek aan voorzieningen leidt momenteel al tot veel overlast van tieners/jongeren die uit verveling rondom de school hangen, daar vernielingen plegen, racen op scooters, vuurwerk afsteken, geluidsoverlast veroorzaken, lachgas gebruiken, drugs dealen, vuil uit auto’s gooien etc. De gemeente heeft al aangegeven geen voorzieningen te willen uitbreiden. Enkel wat extra bomen of struiken en de kleur van de containers is bespreekbaar. We begrijpen niet wat de gemeente de Oekraïners op deze locatie nou eigenlijk wil bieden gezien het complete gebrek aan voorzieningen.

Slecht voor de kinderen van basisschool De Feniks en de Aquamarijn
De groepen mensen met een hoog risicoprofiel op overlast en onveiligheid vormen ook een groot risico voor de 450 basisschoolleerlingen naast de containers. Zij spelen rondom de school nabij deze containers. Daarnaast worden de containers ontsloten via een weg op de Maresiusstraat rotonde, waar het in de ochtend en middag nu al krioelt van de schoolgaande kinderen en hun ouders. Op deze plek een ontsluiting maken voor 200 bewoners met zo’n 60 auto’s en de bijkomende logistieke bewegingen als vuilnis halen, oud papier, pakketbezorging etc. is een recept voor ongelukken.

Slecht voor omwonenden

Voor omwonenden in ruime zin (voornamelijk de wijken De Held, Gravenburg en Reitdiep) is er na vertrek van de Oekraïense vluchtelingen een verhoogde kans op meer criminaliteit, (geluids)overlast, vernielingen en onrust. Daarnaast bestaat er de kans op conflicten rondom het gebruik van spaarzame voorzieningen, bijvoorbeeld onder jongeren. Door nog eens 200 inwoners toe te voegen zonder de voorzieningen uit te breiden verwachten we dat het totale aantal teveel druk gaat zetten op de reeds beperkte voorzieningen. Dit kan de integratie met de (kinderen van) vluchtelingen schaden en mogelijk zelfs rivaliteit opleveren tussen de jongeren uit de wijk en die binnen de opvang. De omwonenden hebben ten tijde van de noodlokalen al ervaren hoe groot de overlast van een tijdelijke huisvesting kan zijn.

Wij vinden dat de Gemeente Groningen zich op een hellend vlak begeeft en haar burgers om de tuin leidt. Het voelt als een ‘Paard van Troje’ dat in onze wijk wordt geplaatst. Dit laten we niet gebeuren en daarom ondernemen we actie. We verenigen ons als omwonenden onder de noemer van GRAVENBURGERS. We hebben inmiddels aansluiting bij de wijkraden van Gravenburg en Hoogkerk, betrekken de lokale politiek (CDA en VVD zijn al op bezoek geweest, D66 volgt) en de media en onderzoeken daarnaast de juridische mogelijkheden.
Zoals gezegd, we zijn niet tegen de opvang van Oekraïense vluchtelingen, maar wel tegen deze ondoordachte plannen van de gemeente.

GRAVENBURGERS, verenigd voor woonplezier

Oekraïners welkom!
Oorlog voorbij, veld weer vrij!
Kinderen veilig en vrij spelen!
Geen paard van Troje!

GRAVENBURGERS

> INFO@GRAVENBURGERS.NL
> 06 49 94 00 00

SOCIAL MEDIA