Laatste nieuwsfeiten

 
31 augustus: contact gehad met gemeente

helaas hebben we pas nadat de bezwaartermijn is verlopen weer een ‘sessie’ met de gemeente om onze zorgen verder te bespreken en hopelijk concrete afspraken op papier te kunnen krijgen. om die reden is het verstandig om een pro forma bezwaar in te dienen, waarin je aangeeft dat je de gronden voor het bezwaar later aanlevert, omdat de concrete afspraken nog niet zijn vastgelegd. in bijlage een voorbeeld.  Je kan dat digitaal doen via www.gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken met je digid en dit moet voor 5 september binnen zijn. ik stuur zo een opzetje wat je kan gebruiken voor het pro-forma bezwaar. het is de bedoeling dat we in de week 36 of 37 weer een gesprek hebben met projectleider/ gemeente.

31 augustus :Bezwaartermijn verloopt op 31 augustus voor waterschap.

Je kunt via de link in het besluit http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken  bezwaar maken. doe dit met een pro forma bezwaar zodat je de gronden later kan aanleveren

54610_besluit

4 augustus 2022

Officiële publicatie vergunning in gemeenteblad.

 

25 juli 2022

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: zie onder links de PDF  OVA 202274006-810

 

8 juli 2022

Uitnodiging vanuit Projectleider Cornelis voor een constructief gesprek op 13 juli 2022.

 

7 juli 2022

Onze advocaat ‘ de Goede’ heeft een brief opgesteld naar college en raadsleden

 

6 juli 2022

De wijkraad heeft een brief gestuurd naar de raadsleden met het verzoek het gesprek met wijkraad en wijk te nemen.

 

Aan deze pagina wordt gewerkt!

 

Oekraïners welkom!
Oorlog voorbij, veld weer vrij!
Kinderen veilig en vrij spelen!
Geen paard van Troje!

GRAVENBURGERS

> INFO@GRAVENBURGERS.NL
> 06 49 94 00 00

SOCIAL MEDIA