Links

Gemeenteblad van Groningen, officiële bekendmaking vergunning

Ova 202274006-810 Besluit op tijdelijke aanvraag ‘opvang vluchtelingen'( 25 juli).

def-uitnodiging-constructieve-dialoog.pdf

Brief 2022003 procesgang vluchtelingenopvang bij Gravenburg

Politiek vragenuur 2022 15 juni 15.30

“Plaatsing containerwoningen De Held III is een noodsituatie, die gepaard gaat met grote urgentie”

Ruimtelijke plannen p_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

Ruimtelijke plannen t_NL.IMRO.00140000454PCPdeHeldIII-.pdf

Gravenburg niet blij met bouw containerwoningen: “Er is geen inspraak geweest”

Gemeente Groningen AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING

Wooncontainers voor Oekraïense vluchtelingen op bouwterrein aan Maresiusstraat.

Noodopvang zorgt voor onrust: ‘Wie krijgen we terug als de Oekraïners weggaan?’

Eerste ontwerp voor ‘Oekraïense wijk’ bij De Held; college wil buurt Oekraïense vrouwennaam geven.

 

 

Download pdf  verwijzing externe informatie  

Oekraïners welkom!
Oorlog voorbij, veld weer vrij!
Kinderen veilig en vrij spelen!
Geen paard van Troje!

GRAVENBURGERS

> INFO@GRAVENBURGERS.NL
> 06 49 94 00 00

SOCIAL MEDIA